Historie

Initiativtager til foreningen var Flemming Villadsen, der efter at have fulgt TV reportagerne fra årets Tour de France fandt, at der i et samfund som Allerød måtte være interesserede nok til at danne en cykleklub.

I løbet af eftersommeren kørte en gruppe (ca. 20 pers.) mennesker småture og blev enige om at stifte en motionscykleklub.

Ved den stiftende generalforsamling den 26. oktober 1993 blev Flemming Villadsen valgt som formand. Klubben havde på daværende tidspunkt 25 medlemmer og ACK blev tilsluttet DCU (Danmarks Cykle Union) og medlemmerne løste motionslicens. Klubturene udgik fra Favør-butikken på Kollerødvej. Som klubdragt valgte klubben en gul trøje med påtrykt “Allerød Cykel Klub” uden sponsortekst.

Både Jakob Strüwing og Pelle Jensen var, inden de valgtes som formænd, kasserer i klubben. Den nuværende kasserer (2006) Erik Bøje Nielsen har været kasserer siden 1995. Birte Høst har gennem årene været klubbens gymnastikinstruktør. Da Birte også underviste i bl.a. ball-stick fik cykleklubben optaget et antal medlemmer, som udelukkende dyrkede enten gymnastik og/eller ball-stick.

Da Tony Andersen blev formand indførtes mountainbikekørsel som ny aktivitet. I begyndelsen var der kun 2 udøvere. Ved bl.a. at stille lånecykler til rådighed opdagede flere, at mtb-kørsel var og er en god måde at cykeltræne også om vinteren, så holdet voksede efterhånden til at omfatte ca. 15 ryttere.

Samtidig fik klubben stillet lokaliteter til rådighed i Skovvangskolens kælder, således at det var muligt at tilbyde hold i kørsel på home trainere. Trænings-faciliteterne på Skovvangskolen udmærkede sig ved, at de gav mulighed for socialt samvær i forbindelse med omklædning og bad efter træningen.

Andre lokaler, som var afprøvet havde den ulempe at de var uden badefaciliteter hvilket betød, at alle skulle skynde sig hjem i bad efter træningen og derfor ikke fik snakket så meget sammen, som det kunne være ønskeligt af hensyn til klubånden. Det egentlig sociale fællesskab blev og bliver dyrket i klubben gennem de månedlige klubaftner, som bliver afholdt på ”Kirkehavegård”. På klubaftner drøftes f.eks. deltagelse i udvalgte motionsløb, vises videoer mm. fra udvalgte cykelløb, afholdes foredrag med specialister indenfor træning, ernæring, cykelvedligeholdelse mm.

Omkring 2002 indførte klubben begrebet sportsleder. Sportslederen – Jørgen Andersen - påtog sig at lægge træningen i fastere rammer gennem forslag til ruter og at virke som indpisker ved kørsel på hometrainere eller spinning. I år 2003 indgik ACK en aftale med SportsClub om brugen af SportsClubs spinningfaciliteter til afløsning af hometrainervirksomheden.

Klubben har løbende deltaget i offentlige arrangementer gennem deltagelse i den årlige Fritids- og aktivitetsdag og specialarrangementer som Frederiksborg Amts Sundhedsuge mm.

Efter 5 år som formand afgik Tony Andersen og overlod formandsstolen til Jørgen Andersen. Udover jobbet som formand har Jørgen Andersen formået at fastholde sportslederfunktionen på et aktivt og meget højt niveau.

Den bestyrelse, som valgtes i februar 2005 gik i gang med en kraftig eksponering af klubben og stor synliggørelse. Målet er at Allerød Cykel Klub indenfor 3 år bliver den mest betydende motionscykelklub i Nordsjælland.

Klubben har i forbindelse med ovenstående tiltag skiftet klubdragt og samtidig bliver klubdragten obligatorisk at bære ved motionsløb hvor medlemmer stiller op i ACK regi.

Klubbens formænd

Flemming Villadsen (1993-1994)
Jakob Strüwing (1994-1995)
Pelle Jensen (1995-1998)
Birte Høst (1998-2000)
Tony Andersen (2000-2005)
Jørgen Andersen (2005-2013)
Henrik Balle (2013- 2017)
Steen Clausen (2017-